فنی ارتوپدی ارتوطب

اصلاح غیرجراحی انحرافات ارتوپدی

جدیدترین تکنولوژی| ارتوپدی فنی ارتوطب

پای مصنوعی

اسکن سه بعدی در مشهد

کلینیک ویژه

تکنولوژی منحصربفرد

خدمات معلولین

اسکن پا در مشهد .

ما از سلامتی شمامراقبت میکنیم

تجربه کلینیکی16 سال
16 سال

تراپیست ارتوطب

کارشناس ارتز و پروتز ارتوپدی فنی

امیر راسخی

Instagram
Telegram
WhatsApp
فهرست